Skip to content

Kompensasjonsordning for næringslivet

Regjeringen2020(5)

Kompensasjonsordning for næringslivet

Bedrifter kan søke om kompensasjon fra staten for omsetningsfrist som følge av situasjonen og restriksjoner som ble innført i forbindelse med virusutbruddet. Ordningen forvaltes av Skatteetaten, og det kan søkes ved hjelp av et enkelt digitalt søknadsskjema: kompensasjonsordning.no

Ordningen vil i utgangspunktet gjelde for mars, april og mai, og utbetalingene vil skje etterskuddsvis basert på faktisk omsetning i de aktuelle månedene. Det legges opp til en todelt modell for beregning av kompensasjon:

  • Foretak som er pålagt å stenge ned av staten, vil få dekket inntil 90 prosent av sine uunngåelige faste kostnader per måned. Beregnet slik: Reduksjon i omsetning x uunngåelige faste kostnader x justeringsfaktor på 90 prosent
  • Bedriftene som ikke er pålagt å stenge, men likevel opplever reduksjon i omsetning på 30 prosent eller mer (20 prosent i mars), vil få kompensasjon beregnet slik: Reduksjon i omsetning x (unngåelige faste kostnader – egenandel på 10 000 kroner) x justeringsfaktor på 80 prosent

NHO har laget en god oversikt over kompensasjonsordningen.

Fylkesrådet i Viken la 23. mars fram den første av flere tiltakspakker for å hjelpe nærings- og samfunnslivet i Viken, gjennom den krevende tiden som følge av koronasituasjonen.
Tiltakene innen næring utgjør om lag 90 millioner kroner. Sjekk ut støtteordningene og vær oppmerksom på søknadsfristene.

Støtteordningene skal sørge for at prosjekter innen næringsutvikling får midler som skal sikre og gi flere arbeidsplasser i Viken.
Tiltakene som legges fram i denne første pakken er en forsering av virkemidler fylkeskommunen rår over og er forankret i trepartssamarbeidet mellom fylkeskommunen, LO og NHO i Viken.
Se beskrivelse av støtteordningene i tiltakspakken for Viken-samfunnet på viken.no 

  • Følg med på viken.no som oppdateres fortløpende med detaljer om tiltakene.
  • Har du et pågående samarbeidsprosjekt med Viken fylkeskommune gjennom våre støtteordninger,
    ta kontakt dersom du trenger justeringer av prosjektet som følge av koronasituasjonen.

Søknadsfrister og hvem kan søke?
Hvem som kan søke de ulike ordningene og søknadsfristene varierer. Les mer på viken.no om kriterier og frister for støtteordningene .
Kontaktpersonen under hver støtteordning kan bistå dersom du trenger mer informasjon.

Se gjerne nyhetssaken «Dette er Vikens første tiltak for nærings- og samfunnslivet» på viken.no