Skip to content

Om Nesodden Næringsforening

Sammen for et sterkt

LOKALT NÆRINGSLIV

Nesodden Næringsforening er en nøytral og upolitisk medlemsorganisasjon.
Vårt formål er å styrke det lokale næringslivet.

Vi ønsker å samle alle gode krefter i arbeidet med å støtte og utvikle eksisterende næringsliv, samt stimulere til etablering av nye virksomheter på Nesodden.

Viktige oppgaver for Nesodden Næringsforening

 • Arbeide for at næringslivet i nesodden kommune får best mulig rammebetingelser og utviklingsmuligheter
 • Ivareta næringslivet interesser spesielt overfor kommunale myndigheter
 • Bidra med informasjon som er av faglig og økonomisk interesse for medlemmene
 • Være et møtested og legge til rette for nettverksbygging
 • Arrangere merkedager som Næringslivets dag og Nært på Næring i samarbeid med kommunen
 • Ha god kontakt med politisk ledelse og kommunal administrasjon

Medlemsfordeler

Som medlem av Nesodden Næringsforening (NNF) støtter du arbeidet med å fremme lokalt næringsliv. Samtidig nyter du godt av flere medlemsfordeler, blant annet

 • Gratis registrering i Bransjeregisteret
 • Invitasjon til arrangementer av faglig og sosial art
 • Mulighet for å påvirke hvilke saker NNR skal jobbe med
 • Tilgang til et voksende nettverk av beslutningstakere i næringslivet og styrende organer
 • Rabatt på diverse tjenester og produkter, blant annet hjemmeside og trykksaker