Skip to content

Mine rapporteringsplikter

minplikter-1030x1030

Norge er et av få land som kan presentere en oversikt over hvilke rapporteringsplikter næringsdrivende må forholde seg til.

«Mine rapporteringsplikter» er et hjelpeverktøy for de som:

• Planlegger å starte næringsdrift
• Nyetablerte næringsdrivende
• Næringsdrivende som trenger hjelp til kartlegging av rapporteringsplikter
• Næringsdrivende som trenger informasjon om aktuelle tillatelser (Sentrale søknader)

Du finner tjenesten ved å søke på Brønnøysundregistrenes nettsted, brreg.no eller direkte via denne lenken https://www.brreg.no/rapporteringsplikter/oppslag