Skip to content

Mine rapporteringsplikter

Norge er et av få land som kan presentere en oversikt over hvilke rapporteringsplikter næringsdrivende må forholde seg til.

«Mine rapporteringsplikter» er et hjelpeverktøy for de som:

• Planlegger å starte næringsdrift
• Nyetablerte næringsdrivende
• Næringsdrivende som trenger hjelp til kartlegging av rapporteringsplikter
• Næringsdrivende som trenger informasjon om aktuelle tillatelser (Sentrale søknader)

Du finner tjenesten ved å søke på Brønnøysundregistrenes nettsted, brreg.no eller direkte via denne lenken https://www.brreg.no/rapporteringsplikter/oppslag