Skip to content

Sammen skaper vi det gode næringslivet!

Nesodden Næringsforening er en nøytral og upolitisk medlemsorganisasjon. Vårt formål er å styrke det lokale næringslivet. Vi ønsker å samle alle gode krefter i arbeidet med å støtte og utvikle eksisterende næringsliv, samt stimulere til etablering av nye virksomheter på Nesodden.

Som medlem av Nesodden Næringsforening (NNF) støtter du arbeidet med å fremme lokalt næringsliv. Samtidig nyter du godt av flere medlemsfordeler, blant annet

    • Invitasjon til arrangementer av faglig og sosial art
    • Mulighet for å påvirke hvilke saker NNF skal jobbe med
    • Tilgang til et voksende nettverk av beslutningstakere i næringslivet og styrende organer

Fyll ut skjemaet i dag, og bli en aktiv del av det lokale næringslivet!