Skip to content

Maria Boretti, innehaver av Boretti Design

Maria-Boretti

Maria Boretti, innehaver av Boretti Design

Foto: Siv Dolmen

Jeg ble med i NNR for å bli kjent med hvordan næringsdrivende på Nesodden tenker, møte nye mennesker – og danne et jobb-nettverk på halvøya. Jeg har drevet for meg selv som frilans grafisk designer i Oslo i mange år, men som innflytter står man litt på bar bakke, og det er lurt å gjøre en innsats for å bli kjent. Kanskje jeg møter noen som trenger mine tjenester?

Nettsiden min er https://borettidesign.no/

Medlemsskapet betyr at jeg blir invitert til møter og arrangementer i NNR og Viken fylkeskommunes regi forskjellige steder i Follo. Dette er veldig spennende for meg som jobber stort sett alene. Her kan jeg få inspirasjon og nye impulser. Det var spesielt interessant med næringslivsdagen i Kolbotn i fjor, og treffet på Signalen Sjøbad tidligere i år, der Dag Tjersland lagde pizza til oss og delte sin historie.

Næringsrådet bør jobbe for å tilrettelegge best mulig for næringsdrivende på Nesodden. De må også hjelpe de som ønsker å drive næring her, men som trenger litt drahjelp. Det er viktig med et lokalt eid næringsliv, ikke bare kjedebutikker som eies og styres fra helt andre steder. Den lokale gründeren er viktig og må tas vare på og hjelpes. Kanskje noen lokaler kan øremerkes små, lokale bedrifter/gründere med en hyggelig husleie? Tilgjengelighet på næringseiendom og høy husleie hindrer mange i å starte opp på Nesodden tror jeg.

Jeg synes NNR er aktive og arrangerer stadig vekk treff/møter og det er bra. Men hva med en intern rabattordning for næringsdrivende på Nesodden? Så kan man hjelpe hverandre ved å gi oppdrag/jobb til hyggelige priser. Dette forutsetter en nettside/liste med oversikt over hvilke firmaer som er med.