Skip to content

Hei kjære medlemmer av Nesodden Næringsråd

Hei kjære medlemmer av Nesodden Næringsråd.

Dette året har gitt landet vårt og oss næringsdrivende mange utfordringer. Vi har derfor måttet legge en del planlagte arrangementer på is. Imidlertid er det spesielt ett arrangement vi ønsker å holde tak i, nemlig et åpent møte med Kommunens plan og bygningsetat.

 Vi håper å kunne komme med en dato tidlig på nyåret.

Møte med Mille Astrup Rønning (Avdelingsleder for plan og miljøetaten i kommunen) og Madeleine Salveson (Avdelingsleder for bygg) Blir en «workshop» hvor næringer og plan og bygg møtes, med NNR som eventuell moderator. Har dere innspill til denne «workshopen», eller forslag til temaer kommunen eller vi bør belyse ønsker vi gjerne innspill.

I tillegg ønsker vi innspill på andre saker dere ønsker næringsrådet bør engasjere seg i fremover. Send oss gjerne en mail til: STYRETINNR@gmail.com

Vi har siste tiden jobbet for økt lokal handel og samarbeid om å vinne anbud i kommunen. Vi ønsker at kommunen får et større fokus på å velge lokale leverandører og aktører, der de faktisk kan levere. Ellers har vi jobbet med å få på plass et internt administrasjonsverktøy for styrearbeidet, (Styreweb) og vi har selv tatt over regnskapsarbeidet.

Beredskapsråd for næring opprettet

● Som ett av flere tiltak i forbindelse med Korona-krisen vedtok Nesodden kommune i et ekstraordinært formannskapsmøte 1. april å opprette et midlertidig beredskapsråd for næring. Rådet består av representanter fra styret i Nesodden næringsråd, kommunens administrasjon og politisk ledelse.

● Rådet har så langt hatt fem møter: 7 april, 16 april, 23 april, 7 mai, 28 mai

 ● Beredskapsrådet disponerte 300 000 kr i midler til en søknadsordning for å tilrettelegge for vekst og utvikling gjennom innovative prosjekter i næringslivet. Prosjekter med ideer som bidrar til å løse utfordringer knyttet til koronakrisen, og som samtidig legger til rette for nye inntektskilder etter krisen vektes høyt. Søknadsfristen gikk ut 20. april.

Dere kan også som medlemmer av NNR komme med innspill til oss, som vi tar videre til Beredskapsrådet. Vi ønsker at beredskapsrådet skal opprettholdes i sin form, da vi opplever at dette er en kortere vei til makthaverne på næring i kommunen, og det er lettere å løfte frem saker i dette foraet.

Medlemskap/kontigent

Vi har besluttet at vi ikke vil fakturere medlemskap for i år, som et lite koronatiltak / bidrag til dugnaden fra oss i Nesodden Næringsråd.

Har dere noe spørsmål til oss, eller vil komme med innspill, ikke nøl med å send oss en mail på: STYRETINNR@gmail.com

Ønsker dere alle en gledelig jul, og til lykke med forretningsåret 2021

Med vennlig hilsen:

Nesodden Næringsråd.