Skip to content

Børge fikk salen til å gispe i tettpakket næringslivsforum

UTFORDRINGER: Nesodding, polfarer og forfatter Børge Ousland (i midten) har støtt på mange utfordrende situasjoner på sine polturer. Like utfordrende blir nok ikke dagene for næringsrådgiver Odd Fylling t.v. og næringsrådsleder Torgeir Koteng, men som Nesoddens Don Quijote og Sancho Panza har de noen vindmøller som må bekjempes før de når dit de vil med kommunens næringsliv.

Av: Trond Folckersahm

Rett miks av temaer, dramatikk og fagkunnskap skaper dynamikk. Det er fasit etter Næringslivsdagen 2023.

– Kampen og de store dagene er det du husker når du ser deg tilbake. Ikke de dagene du lå på sofaen, påpekte hovedforedragsholder, nesodding, polfarer og forfatter Børge Ousland under Næringslivsdagen.

Han fikk deltakerne til å gispe i spenning da han trakk dem med på en reise gjennom sine mange langvarige ekspedisjoner i golde og iskalde pollandskap.

Turer som har kostet blod, svette og tårer i ensomhet og tosomhet med isbjørner skrapende på teltduken og uforutsette hendelser som satte både materiell og mennesker på store prøvelser.

Med i foredraget var også gründerprosjektet hans: Manshausen i Steigen i Norland. Der han beskrev hvordan et nyskapende prosjekt kan skape ringvirkninger for et lokalsamfunn med økt turisme og flere arbeidsplasser.

Her kan det trekkes en klar parallell til ønskemålene Nesodden kommune og Nesodden næringsråd har – skape interesse for å trekke besøkende til Nesodden. Gjester som kan benytte seg av halvøyas fasiliteter og næringsdrivende som enten kan etablere relevante bedrifter eller finne lokale samarbeidspartnere for større prosjekter.

Historien om Ouslands unike hytteprosjekt kan du for øvrig lese mer om et annet sted i Amta.

Revitalisert

Opplevelsene til Ousland dannet også på en måte en mal for arrangørene av Næringslivsdagen 2023 og det arbeidet de står overfor.

De står kanskje ikke overfor like store utfordringer som polfareren, men den offensive innstilling de gikk ut med denne torsdagen i Ungdomsarenaen til Tangenten, viste at både næringsrådgiver og næringsråd er oppe og nikker igjen, og at ambisjonene er på plass. Det ga en næringslivsdag som ble både innholdsrik og informativ.

Og selv om det har gått noen år siden siste næringslivsdag, er gnisten der fortsatt. Årets utgave viste seg å bli en god, revitalisert utgave av det populære arrangementet som ikke har vært på planen siden 2019.

70 deltakere

Interessen blant de næringsdrivende var god, selv om de måtte ut med en liten deltakeravgift denne gangen.

– Vi hadde en grense på 70 deltakere. Det er det lokalet kan svelge, og det målet nådde vi, opplyser Nesodden kommunes næringsrådgiver Odd Fylling, med et fornøyd smil.

Nesodden næringsråds leder Torgeir Koteng, er ikke mindre fornøyd med oppslutningen.

– Det at så mange har vist interesse for å sette av en halv arbeidsdag for å delta her er positivt og viser at næringsdrivende er opptatt av det som skjer lokalt, sier han.

Mer ja, mindre nei

De to arrangørene hadde også en del punkter de presenterte der de både så på hvor det lokale næringslivet er i dag og hvor de vil hvis blikket heves mot horisonten. Dette utkrystalliserte seg i fire punkter:

– Gjøre Nesodden til en Ja-kommune

– Samarbeid

– Tydelige rammer

– God forankring

I dette ligger blant mye annet både utvikling av næringseiendommer, utvikling av kystbasert næring og kompetansenæring.

Dessuten synliggjøre Nesodden som en kunst- og kulturdestinasjon gjennom relevant markedsføring. Og ikke minst å gi Nesodden et sterkt etterlengtet overnattingsalternativ.

– Samfunnsutvikling er lik næringsutvikling, påpekte næringsaktørene.

MYE SPENNENDE: Margrete Bratberg fra Nesodden Teaterfabrikk og Bente Westergaard fra Hellviktangn kunst kafé satte pris på det de fikk høre og vite. Foto: Trond Folckersahm

Mye nyttig

Deltakerne på Næringslivsdagen 2023 var tydelig til stede og fulgte med stor interesse innlederne og deltok også aktivt i tiden som var avsatt til mindre gruppesamtaler om de ulike temaene.

– Det har vært mange interessante innspill og mye å lære. Samtidig får jeg se litt av hva som skjer lokalt. Spesielt beit jeg meg fast i temaet om sirkulærøkonomi. Der her jeg nok noe å hente, mener Øyvind Degnes i Container Norway AS

En annen som hadde tatt turen var Margrete Bratberg i Nesodden Teaterfabrikk.

– Jeg synes det er veldig viktig å følge med på det som skjer innenfor næringslivet på Nesodden og ikke minst når det gjelder kommunens satsing på kultursektoren. Det har også vært mye spennende kunnskap som har blitt formidlet. Og det var inspirerende å høre Børge Ousland fortelle om hvordan man kan stå i utfordringer, sier hun.

FULLTEGNET: Næringslivsdagen 2023 hadde plass til 70 deltakere og listen var fulltegnet. Foto: Trond Folckersahm

Interessant fagstoff

Utover Børge Ousland, var det flere innledere som sto på listen til arrangørene. Blant dem var Marius Sandvik fra Etablerertjenesten i Follo og Norges vel som presenterte et konsept for hvordan man kan lykkes som næringsdrivende, og hvor man kan søke hjelp for å komme videre i prosessen – og ikke minst lykkes.

– Det er to av ti nyetablerte bedrifter som lykkes. Baser strategiene dine på det du vet om framtiden, anbefalte han.

Som foredragsholder stilte også Rune-André Tveit, spesialist på innovasjon og bærekraft og er Lab Agent for Innovation Lab.

Han fortalte om sirkulærøkonomi, som i korte trekk går ut på at produktene som produseres skal vare så lenge som mulig, repareres, oppgraderes og brukes om igjen. Når produktene ikke kan brukes om igjen i sin opprinnelige form, kan avfallet materialgjenvinnes og brukes som råvarer inn i ny produksjon.

– Vi blir flere og flere som forbruker mer og mer, men det er en skjevfordeling mellom landene, påpekte han.

Siste ut på foredragslisten var Susanne Slaatsveen som presenterte Induct, et digitalt arbeidssamfunn der man kan administrere, organisere og samarbeide på prosjekter og initiativer alene eller sammen med andre.

Og dermed ble Næringslivsdagen avsluttet med at rundt 30 av deltakerne gikk over veien til restaurant Taste for å nyte en bedre middag og mingle over et lite glass.

Vi i Nesodden næringsråd takker alle fremmøtte, og håper dette er en dag vi kan videreføre.